1
by Potemkin, Mikhail Petrovich
Published 1923
Tip. Moskovskogo Arnolʹdo-Tretʹjakovskogo in-ta glukhonemykh