1
by Kamenskij, Vasilij
Published 1927
Akc. o-vo "Zakkniga

2
by Kamenskij, Vasilij
Published 1918
Kitovras

3
by Kamenskij, Vasilij
Published 1914
Izd. Rossijskikh futuristov

4
by Kamenskij, Vasilij
Published 1918
[s.n.]

5
by Kamenskij, Vasilij
Published 1914
Izd-ie D. D. Burljuka

6
by Kamenskij, Vasilij
Published 1920
Izd-vo "Kuranty

7
by Kamenskij, Vasilij
Published 1931
Zakkniga

8
by Kamenskij, Vasilij
Published 1916
s.n

9
by Kamenskij, Vasilij
Published 1918
Kitovras

10
by Kamenskij, Vasilij
Published 1911
Obshchestvennaja polʹza

11
by Kamenskij, Vasilij
Published 1917
Izd-vo Sovremennoe iskusstvo N.I. Butkovskoj

12
by Kamenskij, Vasilij
Published 1916
[s.n.]

13
by Kamenskij, Vasilij
Published 1928
"Polyglotte

14
by Kamenskij, Vasilij
Published 1931
Federacija

15
by Kamenskij, Vasilij
Published 1940
Khudozhestvennaja literatura