1
by Wang, Jin-Liang, Wu, Huai-Ning, Huang, Tingwen, Ren, Shun-Yan
Published 2019
Springer Singapore

2
by Wang, Jin-Liang, Wu, Huai-Ning, Huang, Tingwen, Ren, Shun-Yan
Published 2018
Springer Singapore