1
by Poznyak, Alexander, Polyakov, Andrey, Azhmyakov, Vadim
Published 2014
Springer International Publishing