1
by Reshetnyak, Yu.G.
Published 1994
Springer Netherlands

2
by Alexandrov, V.V., Reshetnyak, Yu.G.
Published 1989
Springer Netherlands

3
by Gol'dshtein, V.M., Reshetnyak, Yu.G.
Published 1990
Springer Netherlands