1
by Jiang, Da-Quan
Published 2004
Springer Berlin Heidelberg

2
by Yomdin, Yosef
Published 2004
Springer Berlin Heidelberg

3
by Nastasescu, Constantin
Published 2004
Springer Berlin Heidelberg

4
by Jefferies, Brian R
Published 2004
Springer Berlin Heidelberg

5
by Siburg, Karl F
Published 2004
Springer Berlin Heidelberg

6
by Favre, Charles
Published 2004
Springer Berlin Heidelberg

7
by Saeki, Osamu
Published 2004
Springer Berlin Heidelberg

8
by Bildhauer, Michael
Published 2003
Springer Berlin Heidelberg

9
by Koelink, Erik
Published 2003
Springer Berlin Heidelberg

10
by Gabber, Ofer
Published 2003
Springer Berlin Heidelberg

11
by Hiai, Fumio
Published 2003
Springer Berlin Heidelberg

12
by Teufel, Stefan
Published 2003
Springer Berlin Heidelberg

13
by Courtieu, Michel
Published 2003
Springer Berlin Heidelberg

14
by Milman, VD
Published 2000
Springer Berlin Heidelberg

15
by Degtyarev, Alexander
Published 2000
Springer Berlin Heidelberg

16
by Christensen, Lars W
Published 2000
Springer Berlin Heidelberg

17
by Conrad, Brian
Published 2000
Springer Berlin Heidelberg

18
by Cutland, Nigel J
Published 2000
Springer Berlin Heidelberg

19
by Ruzicka, Michael
Published 2000
Springer Berlin Heidelberg

20
by Fuchs, Martin
Published 2000
Springer Berlin Heidelberg