1
by Yan, Wei, Wang, Wei, Shan, Yiyin, Yang, Ke
Published 2015
Springer International Publishing

2
by Wang, Wei
Published 2018
Springer Singapore

3
by Wang, Wei
Published 2019
Springer International Publishing

4
by Fang, Cheng, Wang, Wei
Published 2020
Springer Singapore

5
by Chu, Liang-Yin, Xie, Rui, Ju, Xiao-Jie, Wang, Wei
Published 2013
Springer Berlin Heidelberg

6
by Zhao, Jun, Wang, Wei, Sheng, Chunyang
Published 2018
Springer International Publishing