1
Published 1801
Tryckte hos Joh. C. Frenckell
...Kongl. Finska HushÅllningssällskapet...