1
by Shitik, Sergej Mikhajlovich
Published 1939
[s.n.]
...Centralʹnyj dom khudozhestvennogo vospitanija detej imeni A.S. Bubnova...

2
by Karamanenko, Tatʹjana Nikolaevna
Published 1939
[s.n.]
...Centralʹnyj dom khudozhestvennogo vospitanija detej imeni A.S. Bubnova...

3
by Panova, Natalʹja
Published 1939
[s.n.]
...Centralʹnyj dom khudozhestvennogo vospitanija detej imeni A.S. Bubnova...

4
by Panova, Natalʹja
Published 1939
[s.n.]
...Centralʹnyj dom khudozhestvennogo vospitanija detej imeni A.S. Bubnova...

5
by Petrushenko, V. A.
Published 1939
[s.n.]
...Centralʹnyj dom khudozhestvennogo vospitanija detej imeni A.S. Bubnova...

6
by Zelenko, Anna Mikhajlovna
Published 1939
[s.n.]
...Centralʹnyj dom khudozhestvennogo vospitanija detej imeni A.S. Bubnova...

7
by Krekshin, Evgenij Arkadʹevich
Published 1938
Tip. Vysshej shkoly propagandistov im. Ja.M. Sverdlova pri CK VKP(b)
...Centralʹnyj dom khudozhestvennogo vospitanija detej imeni A.S. Bubnova...

8
Published 1939
Tipo-steklografija Promtresta Kujbyshevskogo r-na
...Centralʹnyj dom khudozhestvennogo vospitanija detej imeni A.S. Bubnova...

9
Published 1939
Centr. dom khudozh. vospitanija detej
...Centralʹnyj dom khudozhestvennogo vospitanija detej imeni A.S. Bubnova...

10
by Shpet, Lenora Gustavovna
Published 1933
Profizdat
...Centralʹnyj dom khudozhestvennogo vospitanija detej imeni A.S. Bubnova...

11
by Shitik, Sergej Mikhajlovich
Published 1938
[Centr. dom khudozh. vospitanija detej RSFSR]
...Centralʹnyj dom khudozhestvennogo vospitanija detej imeni A.S. Bubnova...

12
by Shitik, Sergej Mikhajlovich
Published 1938
[Centr. dom khudozh. vospitanija detej RSFSR]
...Centralʹnyj dom khudozhestvennogo vospitanija detej imeni A.S. Bubnova...

13
Published 1939
[s.n.]
...Centralʹnyj dom khudozhestvennogo vospitanija detej imeni A.S. Bubnova...

14
Published 1937
Uchpedgiz
...Centralʹnyj dom khudozhestvennogo vospitanija detej imeni A.S. Bubnova...

15
by Panova, Natalʹja
Published 1940
[s.n.]
...Centralʹnyj dom khudozhestvennogo vospitanija detej imeni A.S. Bubnova...

16
by Bondi, Sergej
Published 1936
Narkompros RSFSR-Uchpedgiz
...Centralʹnyj dom khudozhestvennogo vospitanija detej imeni A.S. Bubnova...

17
by Gelʹmont, Abram Markovich
Published 1933
Roskino
...Centralʹnyj dom khudozhestvennogo vospitanija detej imeni A.S. Bubnova...

18
Published 1945
[s.n.]
...Centralʹnyj dom khudozhestvennogo vospitanija detej imeni A.S. Bubnova...