1
by Metlov, Nikolaj Afanasʹevich
Published 1935
Gos. muzykalʹnoe izd-vo

2
by Metlov, Nikolaj Afanasʹevich
Published 1934
Gos. muzykalʹnoe izd-vo

3
by Morozova, Marija Jakovlevna
Published 1928
Gos. izd-vo

4
by Bartram, Nikolaj Dmitrievich
Published 1928
Academia

5
by Barbova, K. N.
Published 1938
[s.n.]

6
by Panova, Natalʹja
Published 1935
Molodaja gvardija

7
by Panova, Natalʹja
Published 1939
[s.n.]

8
by Panova, Natalʹja
Published 1939
[s.n.]

10
by Pevgova, Ljudmila Viktorovna
kn-vo "Sejatelʹ" E.V. Vysockogo

11
by Petrushenko, V. A.
Published 1939
[s.n.]

12
by Podsosov, Aleksej Viktorovich
Published 1932
Uralʹskoe obl. gos. izd-vo

13
by Podʺjapolʹskaja, Antonina Andreevna
Published 1930
Narkompros RSFSR-Glavsocvos

15
by Naumova, T. I.
Published 1935
Izd. red. gazety "Kolkhoznye rebjata" i Narkomprosa RSFSR

16
by Filitis, N.
Published 1926
Izd-vo CKZhD "Gudok

17
by Flerina, Evgenija Aleksandrovna
Published 1935
Vses. kooperativnoe obʺedinennoe izd-vo

18
by Ceretelli, N.
Published 1933
Academia

19
by Chernjak, Evsej Isaakovich
Published 1929
Narkompros RSFSR-Glavsocvos

20
by Shabad, Ye
Published 1930
Nar. komissariat prosveshchenija RSFSR