3
Published 1707
Estampats per manament dels excellent. y fidelissims senyors deputats, en casa Rafel Figuero

4
Published 1707
Estampats per manament dels excellentissims y fidelissims senyors deputats, en casa Rafel Figuero

5
Published 1592
En casa Sebastia de Cormellas

7
P. Dimas bellestar e Joan de Gilio