1
by Hu, Jun, Wang, Zidong, Gao, Huijun
Published 2015
Springer International Publishing

2
by Wang, Guoliang, Zhang, Qingling, Yan, Xinggang
Published 2015
Springer International Publishing

3
by Tränkler, Hans-Rolf, Fischerauer, Gerhard
Published 2014
Springer Berlin Heidelberg

4
Published 2015
Springer Netherlands

5
by Lunze, Jan
Published 2014
Springer Berlin Heidelberg

6
by Lunze, Jan
Published 2014
Springer Berlin Heidelberg

7
by Chen, Zhiyong, Huang, Jie
Published 2015
Springer International Publishing

8
by Stephan, Heinrich
Published 1874
Springer Berlin Heidelberg

9
by Filipovic, Zarko
Published 1992
Springer Berlin Heidelberg

10
Published 1986
Springer Berlin Heidelberg

11
Published 1982
Springer Berlin Heidelberg

12
by Pelton, Joseph N.
Published 2015
Springer International Publishing

13
Published 2015
Springer Berlin Heidelberg

14
by Nguyen-Schäfer, Hung
Published 2015
Springer International Publishing

15
by G. Papadopoulos, Konstantinos
Published 2015
Springer International Publishing

16
Published 2015
Springer International Publishing

17
by Liu, Zhigang, Long, Zhiqiang, Li, Xiaolong
Published 2015
Springer Berlin Heidelberg

18
by Li, Xu-Guang, Niculescu, Silviu-Iulian, Cela, Arben
Published 2015
Springer International Publishing

19
by Bergmiller, Peter Johannes
Published 2015
Springer International Publishing

20
Published 2015
Springer International Publishing