141
by Xie, Shane (Shengquan), Tu, Yiliu
Published 2011
Springer London

142
Published 2010
Springer London

143
by Tu, Yiliu, Dean, Paul
Published 2011
Springer London

144
by Wang, Wanlong, Stoll, Henry W., Conley, James G.
Published 2010
Springer US

145
Published 2012
Springer London

146
by Zhao, Y., Kramer, T., Brown, Robert, Xu, Xun
Published 2011
Springer London

147

148
by Rosato, Donald V.
Published 2011
Springer New York

149
by Dixit, U.S., Sarma, D.K., Davim, J. Paulo
Published 2012
Springer New York

150
by Jackson, Mark J., Hitchiner, Michael P.
Published 2013
Springer New York

151
Published 2009
Springer London

152

153
Published 2007
Springer London

154
by Reikher, Alexandre, Barkhudarov, Michael R.
Published 2007
Springer London

155
by Stark, John
Published 2007
Springer London

157
by Shimizu, Yoshiaki, Zhong, Zhang, Batres, Rafael
Published 2007
Springer London

158
Published 2007
Springer London

159
Published 2007
Springer London

160
by Toriya, Hiroshi
Published 2008
Springer London