1
by Tao, Xiaofeng, Cui, Qimei, Xu, Xiaodong, Zhang, Ping
Published 2012
Springer New York
...SpringerBriefs in Computer Science...

2
by Jing, Yindi
Published 2013
Springer New York
...SpringerBriefs in Computer Science...

3
by Ismail, Muhammad, Zhuang, Weihua
Published 2013
Springer New York
...SpringerBriefs in Computer Science...

4
by Zhou, Qing, Gao, Long, Liu, Ruifang, Cui, Shuguang
Published 2013
Springer New York
...SpringerBriefs in Computer Science...

5
by Vohra, Deepak
Published 2012
Springer New York
...SpringerBriefs in Computer Science...

6
by Duan, Lingjie, Huang, Jianwei, Shou, Biying
Published 2013
Springer New York
...SpringerBriefs in Computer Science...

7
by Zhang, Haijun, Chu, Xiaoli, Wen, Xiangming
Published 2013
Springer New York
...SpringerBriefs in Computer Science...

8
by Omar, Hassan Aboubakr, Zhuang, Weihua
Published 2014
Springer International Publishing
...SpringerBriefs in Computer Science...

9
by Zhou, Dizhi, Song, Wei
Published 2014
Springer International Publishing
...SpringerBriefs in Computer Science...

10
by Boston, Nigel
Published 2012
Springer New York
...SpringerBriefs in Computer Science...

11
by Song, Wei, Zhuang, Weihua
Published 2012
Springer New York
...SpringerBriefs in Computer Science...

12
by Li, Dawei, Wu, Jie
Published 2013
Springer New York
...SpringerBriefs in Computer Science...

13
by Qiao, Yan, Chen, Shigang, Li, Tao
Published 2013
Springer New York
...SpringerBriefs in Computer Science...

14 ...SpringerBriefs in Computer Science...

15
by Juurlink, Ben, Alvarez-Mesa, Mauricio, Chi, Chi Ching, Azevedo, Arnaldo
Published 2012
Springer New York
...SpringerBriefs in Computer Science...

16
by Gao, Longxiang, Yu, Shui, Luan, Tom H., Zhou, Wanlei
Published 2015
Springer International Publishing
...SpringerBriefs in Computer Science...

17
by Liu, Yuanwei, Qin, Zhijin, Ding, Zhiguo
Published 2020
Springer International Publishing
...SpringerBriefs in Computer Science...