1
by Ivanov-Razumnik
Published 1921
[not provided]
Subjects: '; ...Futurism (Literary movement) / Soviet Union...

2
by Kruchenykh, Aleksej
Published 1925
Izd-vo Vseros. sojuza poėtov
Subjects: '; ...Futurism (Literary movement) / Soviet Union...

3
by Kruchenykh, Aleksej
Published 1928
Izd. Vserossijskogo sojuza poėtov
Subjects: '; ...Futurism (Literary movement) / Soviet Union...

4
by Burljuk, David
Published 1929
Izdanie Marii Nikiforovny Burljuk
Subjects: '; ...Futurism (Literary movement) / Russia...

5
by Sokolov, Ippolit
Published 1920
[s.n.]
Subjects: '; ...Futurism (Literary movement)...

6
by Chukovskij, Kornej
Published 1914
[not provided]
Subjects: '; ...Futurism (Literary movement) / Russia...

7
by Kulʹbin, Nikolaj Ivanovich
Published 1914
Tip. t-va "Svět
Subjects: '; ...Futurism (Literary movement) / Russia...

8
by Khlebnikov, Velimir
Published 1922
s.n
Subjects: '; ...Futurism (Literary movement) / Russia...

9
by Bobrov, Sergej
Published 1913
Peterburgskij glashataj
Subjects: '; ...Futurism (Literary movement) / Russia...

10
by Aseev, Nikolaj Nikolaevich
Published 1916
Lirenʹ
Subjects: '; ...Futurism (Literary movement) / Russia...

11
Published 1914
Ėlektro-tipo-litografija B.L. Rabinovich
Subjects: '; ...Futurism (Literary movement) / Russia...

12
by Kruchenykh, Aleksej
Published 1913
Tip. t-va "Svět
Subjects: '; ...Futurism (Literary movement) / Russia...

13
by Ignatʹev, Ivan V.
Published 1913
Peterburgskij glashataj
Subjects: '; ...Futurism (Literary movement) / Russia...

14
by Kruchenykh, Aleksej
Published 1913
Tipo-litografija t-va "Svět
Subjects: '; ...Futurism (Literary movement) / Russia...

15
by Filonov, Pavel Nikolaevich
Published 1915
Izd. Mirovyj razcvět
Subjects: '; ...Futurism (Literary movement)...

16
by Malakhov, S.
Published 1926
[not provided]
Subjects: '; ...Futurism (Literary movement) / Soviet Union...

17
by Khlebnikov, Velimir
Published 1913
EUY
Subjects: '; ...Futurism (Literary movement)...

18
by Markov, Vladimir
Published 1954
[not provided]
Subjects: '; ...Futurism (Literary movement) / Soviet Union...

19
by Gnedov, Vasilisk
Published 1913
Izd-vo Peterburgskij glashataj
Subjects: '; ...Futurism (Literary movement) / Russia / History and criticism...

20
by Kruchenykh, Aleksej
Published 1916
[Tip. I. D. Rabotnova]
Subjects: '; ...Futurism (Literary movement) / Russia...