1
by Soltakhanov, Sh.Kh, Yushkov, Mikhail, Zegzhda, S.
Published 2009
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

2
by Babitsky, V. I., Shipilov, Alexander
Published 2003
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

3
by Ganguli, Ranjan, Panchore, Vijay
Published 2018
Springer Singapore
...Foundations of Engineering Mechanics...

4
by Banakh, Ludmilla, Kempner, Mark
Published 2010
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

5
by Awrejcewicz, Jan, Krys'ko, Vadim Anatolevich, Krys'ko, Anton V.
Published 2007
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

6
by Feodosiev, V.I.
Published 2005
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

7
by Aleynikov, Sergey
Published 2010
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

8
by Skubov, Dmitry, Khodzhaev, Kamil Shamsutdinovich
Published 2008
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

9
by Astashev, V.K., Babitsky, V. I.
Published 2007
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

10
by Nazarchuk, Zinoviy, Skalskyi, Valentyn, Serhiyenko, Oleh
Published 2017
Springer International Publishing
...Foundations of Engineering Mechanics...

11 ...Foundations of Engineering Mechanics...

12
by Fridman, Vladimir
Published 2018
Springer Singapore
...Foundations of Engineering Mechanics...

13
by Vulfson, Iosif
Published 2015
Springer International Publishing
...Foundations of Engineering Mechanics...

14
by Svetlitsky, Valery A.
Published 2003
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

15
by Le Xuan Anh
Published 2003
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

16
by Ginevsky, A.S., Vlasov, Y.V., Karavosov, R.K.
Published 2004
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

17
by Svetlitsky, Valery A.
Published 2004
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

18
by Nagaev, R.F.
Published 2003
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

19
by Gorshkov, A.G., Tarlakovsky, D.V.
Published 2001
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...

20
by Slepyan, Leonid I.
Published 2002
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...