1
by Skubov, Dmitry, Khodzhaev, Kamil Shamsutdinovich
Published 2008
Springer Berlin Heidelberg
...Foundations of Engineering Mechanics...