1
by Marov, Mikhail Ya, Kolesnichenko, Aleksander V.
Published 2013
Springer New York
...Astrophysics and Space Science Library...

2
by Marov, Mikhail Ya, Kolesnichenko, Aleksander V.
Published 2001
Springer Netherlands
...Astrophysics and Space Science Library...