1
by Hazewinkel, Michiel, Gubareni, Nadiya, Kirichenko, V.V.
Published 2004
Springer Netherlands

2
by Hazewinkel, Michiel, Gubareni, Nadiya, Kirichenko, V.V.
Published 2007
Springer Netherlands