1
by Liu, Feng, Yan, Wei Qi
Published 2015
Springer International Publishing

2
by Yan, Wei Qi
Published 2016
Springer International Publishing

3
by Yan, Wei Qi
Published 2017
Springer International Publishing

4
by Liu, Feng, Yan, Wei Qi
Published 2014
Springer International Publishing