1
by Liu, Feng, Yan, Wei Qi
Published 2014
Springer International Publishing

2
by Li, Lijuan, Liu, Feng
Published 2011
Springer Berlin Heidelberg

3
by Liu, Feng, Yan, Wei Qi
Published 2015
Springer International Publishing