1
by Lu, Ning, Shen, Xuemin (Sherman)
Published 2014
Springer New York

2
by Cheng, Nan, Shen, Xuemin (Sherman)
Published 2016
Springer International Publishing

3
by Zhou, Haibo, Gui, Lin, Yu, Quan, Shen, Xuemin (Sherman)
Published 2015
Springer International Publishing

4
by Su, Zhou, Xu, Qichao, Zhang, Kuan, Shen, Xuemin (Sherman)
Published 2016
Springer International Publishing

5
by Wu, Yuan, Qian, Li Ping, Huang, Jianwei, Shen, Xuemin (Sherman)
Published 2017
Springer International Publishing

6
by Zhang, Deyu, Chen, Zhigang, Zhou, Haibo, Shen, Xuemin (Sherman)
Published 2017
Springer International Publishing

7
by Chen, Cailian, Zhu, Shanying, Guan, Xinping, Shen, Xuemin (Sherman)
Published 2014
Springer International Publishing

8
by Luan, Tom H., Shen, Xuemin (Sherman), Bai, Fan
Published 2014
Springer New York

9
by Liu, Yongkang, Shen, Xuemin (Sherman)
Published 2014
Springer International Publishing

10
by Yang, Tingting, Shen, Xuemin (Sherman)
Published 2014
Springer International Publishing

11
by Mahmoud, Mohamed M. E. A., Shen, Xuemin (Sherman)
Published 2014
Springer International Publishing

12
by Zhang, Kuan, Shen, Xuemin (Sherman)
Published 2015
Springer International Publishing

13
by Wang, Miao, Zhang, Ran, Shen, Xuemin (Sherman)
Published 2016
Springer International Publishing

14
by Lin, Xiaodong, Ni, Jianbing, Shen, Xuemin (Sherman)
Published 2018
Springer International Publishing

15
by Zhou, Haibo, Yu, Quan, Shen, Xuemin (Sherman), Wu, Shaohua
Published 2017
Springer International Publishing

16
by Guan, Zhi-Hong, Hu, Bin, Shen, Xuemin (Sherman)
Published 2019
Springer International Publishing

17
by Gamage, Amila Tharaperiya, Shen, Xuemin (Sherman)
Published 2018
Springer International Publishing

18
by Ren, Ju, Zhang, Ning, Shen, Xuemin (Sherman)
Published 2018
Springer International Publishing