1
by Bliokh, P., Sinitsin, V., Yaroshenko, V.
Published 1995
Springer Netherlands
...Astrophysics and Space Science Library...

2
by Balakrishnan, VINOD.
Published 1999
Springer Netherlands
...Astrophysics and Space Science Library...

3
by Zheleznyakov, V.V.
Published 1996
Springer Netherlands
...Astrophysics and Space Science Library...

4
by Vladimirov, Sergey V., Tsytovich, V.N., Popel, S.I., Khakimov, F.K.
Published 1995
Springer Netherlands
...Astrophysics and Space Science Library...

5
by Kazantsev, Sergi, Henoux, J.C.
Published 1995
Springer Netherlands
...Astrophysics and Space Science Library...