81
Published 2000
Springer Netherlands

82
Published 2000
Springer Netherlands

83
Published 2000
Springer Netherlands

84
by Litvinchuk, Georgii S.
Published 2000
Springer Netherlands

85
by Kusraev, A.G., Kutateladze, Semën Samsonovich
Published 1999
Springer Netherlands

86
Published 1999
Springer Netherlands

87
Published 1999
Springer Netherlands

88
by Kohno, M.
Published 1999
Springer Netherlands

89
by Roitberg, Y.
Published 1996
Springer Netherlands

90
by Koshmanenko, Volodymyr
Published 1999
Springer Netherlands

91
by Bobylov, N.A., Emel'yanov, S.V., Korovin, S.
Published 1999
Springer Netherlands

92
by Kamont, Z.
Published 1999
Springer Netherlands

93
by Gol'dman, N.L.
Published 1997
Springer Netherlands

94
Published 1997
Springer Netherlands

95
by Piunovskiy, A.B.
Published 1997
Springer Netherlands

96
Published 1997
Springer Netherlands

97
by Pap, E., Takaci, Arpad, Takaci, Djurdjica
Published 1997
Springer Netherlands

98
by Mitropolsky, Yuri A., Khoma, G., Gromyak, M.
Published 1997
Springer Netherlands

100
by Burkhardt, H., Wirtinger, M., Fricke, R., Hilb, E.
Published 1921
Vieweg+Teubner Verlag