1
by Gol'dshtein, V.M., Reshetnyak, Yu.G.
Published 1990
Springer Netherlands

2
Published 1989
Springer Netherlands

3
by Cioranescu, I.
Published 1990
Springer Netherlands

4
by Bakhvalov, N.S., Panasenko, G.
Published 1989
Springer Netherlands

5
by Istratescu, V.I.
Published 1987
Springer Netherlands

6
by Gregus, Michal
Published 1987
Springer Netherlands

7
by Kupershmidt, B.
Published 1987
Springer Netherlands

8
by Vakhania, N., Tarieladze, Vazha, Chobanyan, S.
Published 1987
Springer Netherlands

9
Published 1987
Springer Netherlands

10
by Razumikhin, B.S.
Published 1987
Springer Netherlands

11
by Birman, Michael Sh, Solomjak, M.Z.
Published 1987
Springer Netherlands

12
by Bellman, N.D., Roth, R.S.
Published 1986
Springer Netherlands

13
by Louck, J.D., Metropolis, N.
Published 1986
Springer Netherlands

14
Published 1986
Springer Netherlands

15
by Krall, A.M.
Published 1986
Springer Netherlands

16
by Hague, B.
Published 1970
Springer Netherlands

17
Published 1984
Springer Netherlands

19
Published 1984
Springer Netherlands

20
by Hurt, N.E.
Published 1983
Springer Netherlands