1
by Gol'dshtein, V.M., Reshetnyak, Yu.G.
Published 1990
Springer Netherlands