1
by Kozlov, Vladimir, Maz'ya, Vladimir
Published 1999
Springer Berlin Heidelberg

3
by Maz'ya, Vladimir, Nazarov, Serguei, Plamenevskij, Boris
Published 2000
Birkhäuser Basel

4
by Maz'ya, Vladimir
Published 1985
Springer Berlin Heidelberg

5
by Kozlov, Vladimir, Maz'ya, Vladimir
Published 1997
Springer Berlin Heidelberg