1
by Khoussainov, Bakhadyr, Nerode, Anil
Published 2001
Birkhäuser Boston