182
Published 2000
Springer Vienna

183
Published 1999
Springer Vienna

184
Published 1998
Springer Vienna

185
by Burgh, Adriaan
Published 1992
Springer Netherlands

186
by Udrişte, Constantin
Published 2000
Springer Netherlands

188
by Alexandrov, V. V., Gorsky, N. D.
Published 1993
Springer Netherlands

189
by Wacker, Hansjörg
Published 1991
Springer Netherlands

190
by Svirezhev, Yuri M., Passekov, Vladimir P.
Published 1990
Springer Netherlands

191
by Spigler, Renato
Published 1991
Springer Netherlands

192
by Keviczky, L., Hilger, M., Kolostori, J.
Published 1989
Springer Netherlands

193
by Givoli, Dan
Published 2004
Springer Netherlands

194
Published 2001
Springer Netherlands

195
Published 2004
Springer US

196
by Cacciabue, Pietro Carlo
Published 1998
Springer London

197
by Marasco, Addolorata, Romano, Antonio
Published 2001
Birkhäuser Boston

198
by Hritonenko, Natali, Yatsenko, Yuri
Published 2003
Springer US

199
by Stonier, Tom
Published 1997
Springer London

200
by Xie, Min, Dai, Yuan-Shun, Poh, Kim-Leng
Published 2004
Springer US