1
by Brekhovskikh, Leonid, Lysanov, Yury
Published 1982
Springer Berlin Heidelberg

2
by Brekhovskikh, Leonid, Goncharov, Valery
Published 1985
Springer Berlin Heidelberg