1
Published 1920
Izdanie poltavskogo gubernskogo ispolnitelʹskogo komiteta S.R.K.i K.D

2
by Aseev, Nikolaj Nikolaevich
Published 1924
Kooperativnoe izd-vo

3
by Aseev, Nikolaj Nikolaevich
Published 1925
Kooperativnoe izd-vo

4
by Aseev, Nikolaj Nikolaevich
Published 1924
Mospoligraf

5
by Aseev, Nikolaj Nikolaevich
Published 1915
Knigoizd-vo Lirenʹ

6
by Bajan, Vadim
Published 1914
Izd-e t-va M. O. Volʹf

7
by Bajan, Vadim
Published 1914
Tip. M. Ėjdlina

8
by Bobrov, Sergej
Published 1917
Centrifuga

9
by Bobrov, Sergej
Published 1913
Knigoizd-vo Lirika

10
by Bobrov, Sergej
Published 1922
Centrifuga

11
by Bobrov, Sergej
Published 1914
Knigoizd-vo Centrifuga

12
by Bolʹshakov, Konstantin
Published 1916
Knigoizd-vo Peta

13
by Bolʹshakov, Konstantin
Published 1913
s.n

14
by Burljuk, David
Published 1926
Izdanie Marii Nikiforovny Burljuk

15
by Burljuk, David
Published 1913
Knigopechatnja Shmidt

16
by Burljuk, David
Published 1928
Izd. Marii Nikiforovny Burljuk

17
by Burljuk, David
Published 1927
Izdatelʹ Marija Nikiforovna Burljuk

18
by Burljuk, David
Published 1932
Izd-vo Marii N. Burljuk

19
by Burljuk, David
Published 1913
[s.n]

20
by Burljuk, David
Published 1927
Izd. Marii Nikiforovny Burljuk