2
by Schumacher, Jens Reimert
Published 1771
Findes tilkiøbs i Mummes boglade

3
by Hoffmann, Friderich
Published 1772
Trykt hos brødrene Berling

5
by F***g
Published 1770
Adresse-contorets

8
by Oeder, Georg Christian
Published 1769
Bekostet og findes tilkishs i den Mummiske boghandling

9
Published 1742
Trykt udi Hans Kongel. Majestets og Universitets bogtr. af J.J. Høpffner

10
Published 1747
Trykt hos directeuren over H.K. Majest. og Universitets bogtr. af J.J. Hopffner

11
by Hiorthøy, Hugo Frederik
Published 1785
Trykt og forlagt ved N. Møller

12
by Trant, Frederik Carl
Published 1771
[s.n.]

13
by Hammer, Even
Published 1771
Udgivne i Trykke-frihedens første aar

15
by Baumgarten, Johann Friedrich
Published 1771
Trykt i det Kongl. Universitets bogrrykkerit hos Andr. Hartv. Godiches esterleverske

16
by Essen, Karl von
Published 1807
Trykt og forlagt af S. Hempel

17
by E
Published 1771
Trykt hos J.R. Thiele

18
by Lohrmann, Christen
Published 1771
Trykt hos Hof-bogtrykker N. Møller

20
by Aabye, Thomas
Published 1785
s.n