1
by Mandry, Gustav <<von>>
Published 1898
Mohr

3
by Mandry, Gustav <<von>>
Published 1882
Mohr
Cover Image

4
Cover Image

5