41
by Kushner, Boris Anisimovich
Published 1915
"Rodina i narody

42
by Percov, Viktor Osipovich
Published 1925
Vserossijskij proletkulʹt

43
by Khovin, Viktor
Published 1918
Ocharovannyj strannik

44
by Khovin, Viktor
Published 1921
[s.n.]

45
by Chuzhak, N.
Published 1924
Vseros. proletkulʹt

46
by Shershenevich, Vadim
Imazhinisty

47
by Shershenevich, Vadim
Published 1913
K-vo "Iskusstvo

48
by Mayakovsky, Vladimir
Published 1923
Gos. izd-vo

49
by Mayakovsky, Vladimir
Published 1912
IMO

50
by Lugovskoj, Vladimir
Published 1924
Izd-vo T-va "V.V. Dumnov, nasl. br. Salaevykh

51
by Chuzhak, N.
Published 1922
Tip. obl. sojuza zab. kooperativov

52
by Aseev, Nikolaj Nikolaevich
Published 1928
Gos. izd-vo

53
Published 1920
[s.n.]

54
Published 1925
"Krug

55
by Gnedov, Vasilisk
Published 1913
Izd-vo Peterburgskij glashataj

56
by Freidhof, Gerd
Published 1995
Sagner

57
by Moiseenko, Viktor E. Gadányi, Károly
Published 1997
Sagner

58
by Duličenko, Aleksandr Dmitrievič
Published 1994
Sagner

59
by Dobrenko, Evgenij A.
Published 1993
Sagner

60
by Kulʹman, Nikolaj K.
Published 1982
Sagner