1
by Pasternak, Boris Leonidovich
Published 1927
Gos. izd-vo