1
by Aseev, Nikolaj Nikolaevich
Published 1928
Gos. izd-vo