1
by Schmidt, Chris
Published 1988
Documentary Educational Resources (DER)

2
by Andriessen, Louis
Published 1982
Donemus

3
by Dvoskina, T. S.
Published 1935
Sverdlovskoe obl. gos. izd-vo

4
by Merkelʹ-Butom, Sofija Arkadʹevna
Published 1937
Muzgiz, Leningradskoe otd-nie

5
by Metlov, Nikolaj Afanasʹevich
Published 1935
Gos. muzykalʹnoe izd-vo

6
by Metlov, Nikolaj Afanasʹevich
Published 1934
Gos. muzykalʹnoe izd-vo

7
by Metlov, Nikolaj Afanasʹevich
Published 1933
[s.n.]

8
by Naumova, T. I.
Published 1935
Izd. red. gazety "Kolkhoznye rebjata" i Narkomprosa RSFSR