1
by Mayakovsky, Vladimir
Published 1930
Izd-vo "Federacija

2
by Mayakovsky, Vladimir
Published 1925
Gos. izd-vo

3
by Mayakovsky, Vladimir
Published 1916
"Vzjal

4
by Mayakovsky, Vladimir
Published 1918
"ASIS

5
by Mayakovsky, Vladimir
Published 1922
Vkhutemas

6
by Mayakovsky, Vladimir
Published 1923
Krasnaja novʹ

7
by Mayakovsky, Vladimir
Published 1926
Zakkniga

8
by Mayakovsky, Vladimir
Published 1922
Vkhutemas

9
by Mayakovsky, Vladimir
Published 1923
Gosizdat

10
by Mayakovsky, Vladimir
Published 1913
s.n

11
by Mayakovsky, Vladimir
Published 1928
Izd-vo "Federacija

12
by Mayakovsky, Vladimir
Published 1914
Tip-Lit I.N. Gryzunov

13
by Mayakovsky, Vladimir
Published 1919
IMO

14
by Mayakovsky, Vladimir
Published 1923
Gos. izd-vo

15
by Mayakovsky, Vladimir
Published 1923
"Nakanune

16
by Mayakovsky, Vladimir
Published 1926
Gos. izd-vo

17
by Mayakovsky, Vladimir
Published 1922
Izd. Vkhutemas

18
by Mayakovsky, Vladimir
Published 1917
Izd-vo "Parusʹ

19
by Mayakovsky, Vladimir
Published 1925
Avioizdatelʹstvo i Aviokhim

20
by Mayakovsky, Vladimir
Published 1926
Gos. izd-vo