1
by Kirsanov, Semen
Published 1926
Gos. izd-vo

2
by Kirsanov, Semen
Published 1927
Molodaja gvardija

3
by Kirsanov, Semen
Published 1927
Gos. izd-vo

4
by Kirsanov, Semen
Published 1928
"Zemlja i fabrika

5
by Kirsanov, Semen
Published 1928
Zakkniga

6
by Kirsanov, Semen
Published 1930
Gos. izd-vo

7
by Kirsanov, Semen
Published 1930
"Federatsija

8
by Kirsanov, Semen
Published 1930
GIZ