1
by Khovin, Viktor
Published 1916
"Ocharovannyi Strannik

2
by Khovin, Viktor
Published 1918
Ocharovannyj strannik

3
by Khovin, Viktor
Published 1921
[2. gos. tip.]

4
by Khovin, Viktor
Published 1921
[s.n.]