1
by Bolʹshakov, Konstantin
Published 1913
"Mezonin Poėzij

2
by Bolʹshakov, Konstantin
Published 1916
Centrifuga

3
by Bolʹshakov, Konstantin
Published 1913
Izd-vo pervago zhurnala russkikh futuristov

4
by Bolʹshakov, Konstantin
Published 1916
Knigoizd-vo Peta

5
by Bolʹshakov, Konstantin
Published 1913
s.n

6
by Bolʹshakov, Konstantin
Published 1911
[s.n.]