1
by Babadzhan, Totesh Simovna
Published 1927
MONO-Muztorg

2
by Babadzhan, Totesh Simovna
Published 1930
Rabotnik prosveshchenija