1
by Poletyka, Hryhoriǐ Andriǐovych
Published 1763
V Sanktpeterburge pri Imperatorskoi Akademii Nauk