1
by Burton, John
Published 1748
e Theatro Sheldoniano, impensis J. Fletcher

2
by Burton, John
Published 1755
e theatro Sheldoniano, impensis Jacobi Fletcher, bibliop. Prostant apud J. & J. Rivington, Lond