1
by Stuart, James
Published 1796
Clodh-Bhuailte an Dun-Eidin, le Eoin Paterson

2
Published 1783
Clòdh-Bhuailte 'an Dun-Eidin, le Uilliam Smellie

3
Published 1797

5
Published 1746
Ar na ngcuir a ngclo an Glaschow, le Sh[e]umus Duncan agus re'n creic aig a bhuthsan a mbliadh na ar dTighearna

7
Published 1724
Ar na chur a ngclo an Glasdhow le Sheumuis Duncan

8
Published 1800
Clòdh-bhuailte an Dun-Eidin le Alastoir Smellie

9
Published 1774
clodh-bhuailt agus r'an reic le A. Davidson, agus W. Sharp Leabhair-Reiceadoir, Entered in Stationer's Hall

12
Published 1796
Clodh-bhualt' agus r'an reig le Anna Orr, leabh air-reiceadoir. Ann Glasgho