1
Published 2016
Princeton University Press

2
by Lefschetz, Solomon
Published 2016
Princeton University Press

3
by Li, An-Min
Published 2015
Walter de Gruyter

4
by Maor, Eli
Published 2013
Princeton University Press

5
by Eisenhart, Luther Pfahler
Published 1998
Princeton University Press

6
by Lan, Kai-Wen
Published 2013
Princeton University Press

7
by Kollár, János
Published 2007
Princeton University Press

8
by Schwartz, Richard Evan
Published 2010
Princeton University Press

9
by Morel, Sophie
Published 2010
Princeton University Press

10
by Voevodsky, Vladimir, Friedlander, Eric M., Suslin, Andrei
Published 2000
Princeton University Press

11
by Kudla, Stephen S., Rapoport, Michael, Yang, Tonghai
Published 2006
Princeton University Press

12
by Green, Mark, Griffiths, Phillip
Published 2005
Princeton University Press

13
by Schwartz, Richard Evan
Published 2007
Princeton University Press

14
by Harris, Michael, Taylor, Richard
Published 2002
Princeton University Press

15
by Fefferman, Charles, Graham, C. Robin
Published 2012
Princeton University Press

16
by Zannier, Umberto
Published 2012
Princeton University Press

17
by Green, Mark, Griffiths, Phillip A., Kerr, Matt
Published 2012
Princeton University Press

18
by Yuan, Xinyi, Zhang, Shou-wu, Zhang, Wei
Published 2013
Princeton University Press

19
by Voisin, Claire
Published 2014
Princeton University Press

20
by Graczyk, Jacek, Swiatek, Grzegorz
Published 1998
Princeton University Press