1
by Wu, Ligang, Wang, Zidong
Published 2015
Springer International Publishing

2
by Cai, Chenxiao, Wang, Zidong, Xu, Jing, Zou, Yun
Published 2017
Springer International Publishing

3
by Hu, Jun, Wang, Zidong, Gao, Huijun
Published 2015
Springer International Publishing