6961
by Taguchi, Y-h
Published 2020
Springer International Publishing

6962
Published 2020
Springer International Publishing

6963
Published 2020
Springer International Publishing

6964
Published 2020
Springer International Publishing

6965
Published 2020
Springer International Publishing

6966
Published 2019
Springer International Publishing

6967
Published 2019
Springer International Publishing

6968
Published 2019
Springer International Publishing

6969
Published 2019
Springer International Publishing

6970
by Gao, Gui
Published 2019
Springer Singapore

6971
Published 2019
Springer Singapore

6972
by Um, Jung-Sup
Published 2019
Springer Singapore

6973
by Taipale, Sakari
Published 2019
Springer International Publishing

6974
by Cluley, J. C.
Published 1983
Macmillan Education UK

6975
Published 2018
Springer International Publishing

6976
Published 2018
Springer International Publishing

6977
by Zhao, Zhengming, Yuan, Liqiang, Bai, Hua, Lu, Ting
Published 2019
Springer Singapore

6978
by Dana, Roger A.
Published 2019
Springer International Publishing

6979
by Breitenstein, Otwin, Warta, Wilhelm, Schubert, Martin C.
Published 2018
Springer International Publishing

6980
by Zimmermann, Horst
Published 2018
Springer International Publishing