1
by Sklyarov, Valery, Skliarova, Iouliia, Barkalov, Alexander, Titarenko, Larysa
Published 2014
Springer International Publishing

2
by Popovskij, Vladimir, Barkalov, Alexander, Titarenko, Larysa
Published 2011
Springer Berlin Heidelberg

3
by Titarenko, Larysa, Barkalov, Alexander
Published 2013
Springer Berlin Heidelberg

4
by Barkalov, Alexander, Titarenko, Larysa
Published 2008
Springer Berlin Heidelberg

5
by Barkalov, Alexander, Titarenko, Larysa
Published 2009
Springer Berlin Heidelberg

6
by Barkalov, Alexander, Titarenko, Larysa, Mazurkiewicz, Małgorzata
Published 2019
Springer International Publishing