1
by Zhang, Deyu, Chen, Zhigang, Zhou, Haibo, Shen, Xuemin (Sherman)
Published 2017
Springer International Publishing